Posts

लोक काय म्हणतील

चौकट  मोडून  जगेन म्हणतो , मनासारखे  जगेन  म्हणतो, तरी नेमका  येऊन  छळतो , प्रश्न  एक कातिल , पण लोक काय म्हणतील...…                                                - गुरु  ठाकुर