लोक काय म्हणतील

चौकट  मोडून  जगेन म्हणतो ,
मनासारखे  जगेन म्हणतो,
तरी नेमका  येऊन  छळतो ,
प्रश्न  एक कातिल ,
पण लोक काय म्हणतील...… 
               
                             - गुरु  ठाकुर 

Comments